Bestuur
Voorzitter: Vacant  
Secretariaat:  Secretariaat@garoon.nl

Dansleiding:
Judith Boogaard-Pronk   dinsdagochtend 50+
        Buurtcentrum De Velder, Munnikenhof 17, Ede
Judith Boogaard-Pronk    donderdagavond volwassenen,
         Het Kernhuis, Parkrand 60, Ede.


PR Contacten: Ria Pasman, 0318-641165
Penningmeester: Marjo Pot
Ledenadministratie: Marjo Pot  Leden@garoon.nl
Lid en waarnemend voorzitter: Ada Feenstra 0318-641544
Lid: Marjan Faassen
Lid/50+ groep: Rineke Diemel 0318-619930    
Lid en notuliste: Simone Kuijpers
Lid: Thea Lammers